* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

адрес и контактные данные

СООО "СНЕЖКА-БЕЛПОЛ"

222160 Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Дорожная д.3

 

Маркетинг

e-mail: marketing@sniezkabelpol.by

Отдел продаж

e-mail: sales@sniezkabelpol.by

О компании

АО Лакокрасочный завод "Śnieżka"
00-854 Варшава, Аллея Иоанна Павла II 23, Польша
Отдел продаж: 39-207 Бжезница, ул. Дембицка, 44

NIP: 818-14-33-438
REGON: 690527477
KRS: 0000060537

Администрация

Отдел продаж:

тел. / факс +375 (17) 755-19-12; +375 (17) 318-03-56
e-mail: infobelpol@sniezka.by
http://www.sniezka.by

 

 

 

 

Читать больше

Администрация

ООО "СНЕЖКА-БЕЛПОЛ"

222160 Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Дорожная д.3

 

Отдел сбыта

тел. / факс +375 (17) 755-19-12; +375 (17) 318-03-56

e-mail: sales@sniezkabelpol.by

 

Отдел маркетинга

тел. / факс +375 (17) 318-03-56

e-mail: marketing@sniezkabelpol.by

 

Отдел снабжения

тел. / факс +375 (17) 318-04-30; +375 (17) 318-04-31

 

Бухгалтерия:

тел. / факс +375 (17) 318-05-51

 

Начальник отдела продаж:

Шапетько Сергей

Моб.  ­+375 29 660 09 52­

E-mail: shapetska@sniezka.by

 

Торговые представители:

По Гомельской области, Могилевской области:

Крупский Александр, Моб.+375 29 116 84 44, E-mail: gomelregion@sniezka.by

 

По Гродненской области, Брестской области:

Александр Гончарук + 375 29 130 76 61, goncharuk@sniezka.by

 

По Минской области, Витебской области:

Касабуцкий Артем, Моб. +375 29 660 32 32, E-mail: minskregion@sniezka.by

 

 

Торговые представители

Читать больше

Торговые представители

Торговый представитель по Минской области, Витебской области

Касабуцкий Артем

Моб. +375 29 660 32 32

E-mail: minskregion@sniezka.by


Торговый представитель по Гомельской области, Могилевской области

Крупский Александр

Моб.+375 29 116 84 44

E-mail: gomelregion@sniezka.by

 

Контактный формуляр

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z prośbą o udzielenie informacji oraz promocja produktów własnych Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Ponadto Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: ochrona.danych@sniezka.com

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23;

adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44.

wczytaj więcej